Προσωπικό Βιβλιοθήκης

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
email:libteiwm@gmail.com

Προϊσταμένη Τμήματος
Λάππα Μαρία, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068058, 2461040161-4 εσωτ.105, email: mlappa@teiwm.gr

ΚΟΖΑΝΗ

E-mail Βιβλιοθήκης: danismoswm@gmail.com

Γραφεία Επεξεργασίας υλικού και Διαδανεισμού

Δημοπούλου Δήμητρα, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068203, 2461040161-4 εσωτ. 206, email:ddimop@teiwm.gr

Γραφεία Δανεισμού και Περιοδικών
Πάτρα Ελένη, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068203, 2461040161-4 εσωτ. 206, email:elenpatra@teiwm.gr

Γραφεία Δανεισμού και Πληροφοριακής Παιδείας
Ζάχος Βασίλειος, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068203, 2461040161-4 εσωτ.174, email:vzaxos@teiwm.gr

Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Δικτύωσης
Σαπαλίδης Κώστας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΔΠΘ, MSc Διασφάλιση Ποιότητας, τηλ.2461040161-4 εσωτ.174, email:libteiwm@gmail.com

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

E-email Βιβλιοθήκης:libkas@teiwm.gr

Μπούρτσος Αθανάσιος, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2467087183, fax:2467087063, email: bourtsos@kastoria.teiwm.gr

ΦΛΩΡΙΝΑ

E-email Βιβλιοθήκης: libflo@teiwm.gr

Μελίδου Πελαγία, Βιβλιοθηκονόμος, email: melidou@teiwm.gr, τηλ.2385054667
Περιβολάρη Μάγδα, Βιβλιοθηκονόμος, email: perivol@teiwm.gr, τηλ.2385054667