Αίτηση διαδανεισμού

Στοιχεία αιτούντος

Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα διαδανεισμού. Μπορείτε να ζητήσετε έως 5 τεκμήρια. Το αίτημά σας θα διεκπεραιωθεί από το τμήμα διαδανεισμού.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το επίθετό σας (απαραίτητο)

Περιγραφή τεκμηρίου

Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα καταβάλω στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το προβλεπόμενο κόστος, θα τηρήσω τους κανόνες διαδανεισμού, το δανειζόμενο βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί αυστηρά για προσωπική έρευνα και μελέτη και θα τηρήσω τους κανόνες Πνευματικής Ιδιοκτησίας (και θα το επιστρέψω στην κατάσταση που το παρέλαβα).

captcha

Εισάγετε το κείμενο: