Αίτηση πτυχιακής

Για την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των πτυχιακών του Ιδρυματικού Καταθετηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας @naktisis που σας ενδιαφέρουν, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Διευκρινήσεις για την συμπλήρωση της φόρμας:
Συμπληρώστε τα πεδία που σας αφορούν  με τα στοιχεία σας (εάν είστε φοιτητής  του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συμπληρώστε το πεδίο του Α.Μ. και της σχολής, ενώ εάν είστε εξωτερικός χρήστης συμπληρώστε το πεδίο με την ιδιότητά σας). Τέλος συμπληρώστε το πεδίο με ποια ή ποιες πτυχιακές θέλετε να σας τις στείλουμε (π.χ. από την πτυχιακή http://anaktisis.teiwm.gr/7787/ μας ενδιαφέρει ο αριθμός της πτυχιακής δηλαδή 7787). Εάν θέλετε περισσότερες από μία πτυχιακές, χωρίστε τους αριθμούς με κόμμα και κενό (π.χ. 7787, 2458, 4256).

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το επίθετό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Ιδιότητα (επιλέξτε ένα από τα παρακάτω)


Αριθμός Μητρώου φοιτητή (π.χ. ΑΑ01234)

Σχολή

Ιδιότητα εξωτερικού χρήστη

Οι αριθμοί των πτυχιακών χωρισμένοι με κόμμα και κενό (π.χ. από την πτυχιακή http://anaktisis.teiwm.gr/7787/ μας ενδιαφέρει ο αριθμός της πτυχιακής δηλαδή 7787)


maximum 4 ανά αίτηση

Συμφωνώ με τους παρακάτω όρους χρήσης:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993), δηλώνω ότι θα χρησιμοποιήσω την πτυχιακή ή τις πτυχιακές εργασίες για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για εμπορική χρήση. Επίσης, δηλώνω ότι θα αναφέρω τις πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες.

captcha

Εισάγετε τον παραπάνω κωδικό: